Очекуваните решенија може да бидат во форма на концепт решение – мокап кој ќе биде изработен во текот на 48 часа, а потоа победниците ќе добијат финансиска поддршка за да го изработат решението најмалку во бета верзија со цел да може да се имплементира и тестира (MVP).