Хакатон е настан, каде што учесниците се здружуваат за да создадат решенија и концепти од нула, за краток период, решавајќи ги тековните проблеми. Постојат хакатони со различно времетрање и различен вид, но една заедничка карактеристика за сите хакатони е дека тие се центрирани околу одредена тема.