Хакатонот ќе биде организиран целосно онлајн со користење на две апликации Slack/Discord + Zoom. Отворањето на хакатонот и презентациите на присутните ќе се одвива преку Zoom, додека целата комуникација во текот на 48те часа на развој на идејата ќе се реализира преку slack канали, до кои соодветно ќе имаат пристап членовите на тимот и менторите.