Секако. Во рамки на 48 часовниот хакатон со вас како ментори ќе бидат врнвни експерти од различни теми вклучувајќи, маркетинг, ит, е-трговија, сива економија, бизнис развој итн… Менторите ќе бидат на располагање за студентите да ги насочат кон развој на правилен концепт од нивната идеја.